RELIGIA i służba dzieci

Jezus w swoim Słowie szczególną uwagą darzy dzieci.

Dla nas dorosłych,  Jezus wręcz dzieci stawia za wzór do naśladowania mówiąc:

” Pozwólcie dzieciom przychodzić do mnie i nie zabraniajcie im. Albowiem do takich należy Królestwo Boże”(Łk. 18:16),

„Zaprawdę powiadam wam, jeśli się nie nawrócicie i nie staniecie jak dzieci, nie wejdziecie do Królestwa Niebios ” (Mt.18:3)

„Bądźcie posłuszni jak dzieci ” (1 Piotra 1:14).

Pełni tej świadomości tworzymy w naszym Kościele miejsce dla dzieci, gdzie przy dobrej zabawie, w poczuciu bezpieczeństwa, dostępnym dla nich językiem chcemy pokazać im cenne wartości, a przede wszystkim pokazać im Jezusa Chrystusa, który będzie ich fundamentem w całym swoim życiu.

Miła atmosfera, gry i zabawy w przygotowanych specjalnie pomieszczeniach pozwalają jednocześnie na zabawę i naukę.

Naszym pragnieniem jest wychowanie młodego pokolenia w miłości Bożej tak by nasze dzieci chciały żyć według Bożego Słowa w bliskiej, ekscytującej relacji z Bogiem.

Na lekcjach religii uczymy je biblijnych prawd, które mogą z powodzeniem stosować w swoim życiu.

Dla potrzeb szkół publicznych, na życzenie rodziców wystawiona ocena z religii jest przesyłana do szkół, celem umieszczenia na świadectwie uczniowskim.

ROYAL RANGER

Przy naszym Kościele Zielonoświątkowym działa Szczep Rangerów – dziecięcej organizacji chrześcijańskiej, prowadzony z pasją między innymi przez naszych Braci i Siostry w Jezusie Chrystusie Beatkę i Roberta Korczyńskich.

Więcej wiadomości znajdziecie tu:  http://rangerskoszalin.wixsite.com/mojawitryna

Aby stać się Rangerem z pewnością każdy chętny musi złożyć PRZYRZECZENIE ROYAL RANGER, które brzmi :

” Z Bożą pomocą uczynię wszystko, aby służyć Bogu, Jego Kościołowi i bliźnim, przestrzegając Prawa Royal Rangers i wprowadzając w życie Złotą Zasadę.”

Komendant Główny RRP hm. Jan Zając tak mówi o tej organizacji dziecięcej: 

Royal Rangers jest międzynarodową, chrześcijańską, międzywyznaniową organizacją działającą od 1962 roku. Dzisiaj około 250 tysięcy Rangerów – dzieci, młodzieży i liderów bierze udział w zorganizowanych zajęciach skautowych w 95 krajach na całym świecie. Tysiące liderów – wolontariuszy, którzy traktują pracę z dziećmi jako powołanie pracuje z poświęceniem i gotowością służąc dzieciom i młodzieży w ich lokalnych społecznościach.

Royal Rangers jest jedną z najszybciej rozwijających się organizacji pracujących z dziećmi i młodzieżą.

Jako liderzy Royal Rangers w Polsce planujemy systematycznie otwierać nowe szczepy, w których nasze dzieci i młodzież znajdą przyjaciół i swoje miejsce wzrostu.

Aby zrealizować nasze plany potrzebujemy Twojej pomocy. I Ty możesz być częścią naszej pracy angażując się we wsparcie modlitewne, programowe czy finansowe. Zachęcamy wszystkich, którym bliska jest idea skautingu opartego na biblijnych zasadach kształcenia i wychowywania dzieci do współpracy.

Nie czekaj, czas płynie bardzo szybko a dzieci wyrastają w oka mgnieniu. Już dzisiaj zaangażuj się razem z nami dając naszym dzieciom to, co najlepsze – zdrowy chrześcijański kręgosłup i duchowe wsparcie. Tylko to pozwoli im przetrwać wszystkie burze i zawirowania, które napotkają na swojej drodze.

Royal Rangers zawsze gotów!

Źródło : http://royalrangers.pl/