Na tej stronie znajdziecie nasze niedzielne kazania.
Kto nie mógł być z nami osobiście, tu znajdzie te chwile
Mamy nadzieję, że będzie miał błogosławiony czas …